Do tzv. QR (quick response) kódu je zakódován základní zdravotní stav uživatele na malou samolepku, psí známku, nebo magnetku.

Tento QR kód je čitelný i bez aktuálního přístupu na internet a obsahuje ty nejdůležitější Informace o základním zdravotním stavu. QR kód zahrnuje primární identifikační údaje, anamnézu, specifické zdravotní komplikace, alergické reakce, užívané léky, nebo kontaktní osobu.

Nedílnou součástí EQR kódu je tzv. EQR Karta, která je vygenerována spolu s koupí některého z hlavních produktů Emergency QR System. EQR Karta je přístupná všem, komu uživatel poskytne 2 jedinečné přístupové údaje (ID a PIN), které jsou uvedeny vždy na spodním okraji každého EQR kódu. EQR Karta také slouží jako osobní  informační složka, kam si uživatel může vyplňovat například očkování, data nutného přeočkování, užívané léky, lékařské zprávy a tak podobně. Do této sekce se uživatel přihlásí zadáním ID a hesla, (hesla, které si sám zvolí po prvním přihlášení). V uživatelské části EQR Karty si uživatel může svobodně nastavit, které informace budou viditelné pouze jemu, po zadání ID a hesla, a které budou k dispozici všem kterým poskytne ID a PIN.  EQR Karta může usnadnit také práci sociálním pracovníkům, domácím pečovatelským službám a lékařům, kteří tak mají vždy po ruce seznam užívaných léků, nebo podrobně rozepsané diagnózy. Dále je možná komunikace pracovníků služeb s příbuznými přes „Infosekci“, kde je možné adresovat seznam úkolů jednotlivým pracovníkům. Již se nestane situace, kdy bude docházet k dualizaci léků, nebo pracovnice domácí péče si nebude vědět rady, jak klientovi nachystat léky. Vše si jednoduše přečte v EQR Kartě, kde bude mít také přístup k potřebným úkonům, které jsou třeba udělat např. po propuštění klienta z nemocnice.

Pro přesměrování do sekce „Jak obsluhovat EQR Kartu“ klikněte zde.