Mimořádné události, hromadné nehody, havárie, přírodní katastrofy, teroristické útoky, zásahy v terénu i běžné dopravní nehody, vážné zdravotní stavy nebo zranění. Všechny tyto situace mají něco společného. Dlouhodobá praxe ukazuje, že velmi často se na místě nehody vyskytnou jako první laici, nebo jednotky záchranného systému, které nemají odborné zdravotnické vzdělání ani komplikovaná diagnostická zařízení, pomocí kterých by se rychle zvládli zorientovat v dané situaci.

Emergency QR System je jednoduché a funkční řešení, určené primárně složkám integrovaného záchranného systému (IZS), který však umožňuje téměř komukoliv rychlé, cílené a správné ošetření s ohledem na celkový zdravotní stav ošetřovaného. Toto řešení umožňuje každému, kdo poskytuje první pomoc, efektivně a rychle se seznámit s běžným zdravotním stavem ošetřovaného, a může tak nejen výrazně zlepšit vyhlídky na záchranu života i ve vypjaté situaci, ale může také zamezit případnému ohrožení zdraví samotného zachránce.

Systém je založen na jednoduchém a účinném principu, kdy má u sebe uživatel zakódované své základní zdravotní informace na jednom z určených míst tak, aby byly lehce a rychle k nalezení. Tyto informace ve formě čtverečku se známým QR kódem jsou dostupné záchranáři i běžnému člověku s chytrým telefonem i v offline módu, což je obzvlášť důležité při zásahu záchranářů a složek IZS v místech bez mobilního signálu. V případech, kdy to situace a přístup k internetu dovoluje, je možné navštívit tzv. EQR Kartu, která slouží jako online karta pacienta a kam si uživatel může vyplnit celou svoji zdravotní historii a tím ušetřit práci záchranářům a zlepšit si tak vyhlídky v následné péči.

Emergency QR System je určen prakticky pro všechny bez rozdílu. Policie, vojáci, hasiči, záchranná služba, adrenalinoví sportovci, občané – pacienti s komplikacemi, alergici, senioři, diabetici, psychicky nemocní, epileptici, dělníci na stavbách, messengeři, lidé s kardiostimulátorem, obecně řečeno úplně všichni, komu není lhostejné zdraví a život. Užitečné je osobní EQR vlastnit, i když žádné zdravotní komplikace ani alergie uživatel nemá, poskytne tak záchranářům informaci, že mohou při poskytování pomoci postupovat bez omezení, nebo může sloužit jako jakási zpráva, která záchranáře ujistí, že se dotyčný pacient orientuje v čase a prostoru. Díky EQR kódu a EQR Kartě, která je zdarma vygenerována při nákupu některého z hlavních produktů, tak uživatel získá jedinečného online / offline pomocníka, kterého využije nejen v případech krizové situace. Pro návod k použití Emergency QR System klikněte zde.