V tomto článku se v jednotlivých krocích dočtete, jak objednat produkty Emergency QR System.

Průběh objednání, výroby a expedice

1. Jak objednat:

Registrace – Pro to, aby bylo možné uskutečnit jakýkoli nákup na webu eqr-system.cz, není nutná registrace uživatele. Lze ji však  provést jednoduše najetím na siluetu portrétu v pravém horním rohu a kliknete na políčko registrace. Dále se budete řídit pokyny, které jsou v této sekci uvedeny. Budete tak mít přehled o všech objednávkách, které jste na webu www.eqr-system.cz uskutečnili.

E – shop – Do e-shopu je možno se dostat několika způsoby. Jedním z nich je kliknutí na tlačítko E-SHOP v menu v horní části obrazovky. V levé části webu je možné vybrat si požadovanou kategorii výrobků. Také je možné využít možnost třídění např. dle ceny, abecedy, či data vkladu. Produkt, o který máte zájem rozklikněte.

Objednání – Po vložení do košíku všech požadovaných produktů, najeďte kurzorem myši na symbol nákupního košíku v menu v pravém horním rohu a klikněte na tlačítko „Zobrazit košík“. Poté co zkontrolujete správnost obsahu košíku, můžete zadat slevový kupón do políčka k tomu určeného. Políčko pro slevu se nachází v levé části pod seznamem produktů. Následně klikněte na tlačítko „Přejít do pokladny“.

Platba – Vzhledem k tomu, že je většina výrobků sopečnosti Emergency QR System vyráběna na zakázku na míru pro každého uživatele, je nutné u všech objednávek provést platbu předem, a to dle platebních možností uvedených v této sekci. Pro možnosti platby prosím klikněte zde.

Zdravotní údaje – Po provedení platby obdržíte prostřednictvím emailové adresy potvrzení o provedení objednávky a zanedlouho na to tzv. EQR zdravotní dotazník. Nyní přichází na řadu nejdůležitější část, kterou je vyplnění formuláře o vašem zdravotním stavu. Tomuto kroku věnujte zvýšenou pozornost, za uvedené chybné informace uživatelem nemůžeme brát zodpovědnost. Formulář vyplňujte dle instrukcí uvedených v této sekci. Uvedení jednotlivých informací do EQR zdravotního dotazníku doporučujeme probrat s lékařem. Zhotovitel objednávky může jednotlivé produkty spravovat a zasílat je třetím osobám, pokud utvořil objednávku pro více osob. Po odeslání vyplněného EQR Zdravotního dotazníku vám vytvoříme EQR Kartu s informacemi, které uživatel vyplnil. Bližší informace jak vyplnit EQR zdravotní dotazník sjeďte níže.

Dokončení objednávky – Po přijetí všech EQR zdravotních dotazníků ke všem produktům dané objednávky bude objednávka ukončena. Po otestování funkčnosti a spolehlivosti posíláme produkty do výroby. Přístupové údaje do EQR Karty obdržíte dříve, než samotné produkty, a tak můžete spravovat EQR Kartu, zatímco  jsou objednané produkty na cestě. Pro podrobný návod, „Jak obsluhovat EQR Kartu“, klikněte zde. Započetí výroby a dokončení objednávky je možné až po obdržení všech EQR zdravotních dotazníků všech uživatelů (byly-li produkty objednány pro více osob) viz obchodní podmínky hlava VI. Dodací lhůta odstavec 20.

2. Jak vyplnit EQR zdravotní dotazník:

EQR zdravotní dotazník je nejdůležitější část v celém procesu objednávky. Slouží jako podklad k výrobě produktů a jeho obsah bude zakódován do vašeho EQR kódu a bude propsán do základního profilu vaší EQR Karty.  V následující části naleznete vysvětlení jednotlivých funkcí a možností. EQR zdravotní dotazník se skládá ze 3 jednoduchých kroků.

Krok1: Úvod, založení/aktualizace účtu

V tomto kroku se uživateli zobrazí produkty pro které uzavřel objednávku. Pomocí checkboxů může uživatel požadované produkty poslat dalším osobám, pokud objednávku uzavíral pro více osob. Tímto je zajištěno, že každý uživatel bude vyplňovat svůj vlastní EQR zdravotní dotazník a vyplní své údaje dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Pokud uživatel utvořil objednávku pouze pro sebe, jednoduše zaškrtne všechny produkty v seznamu a tak budou všechny produkty nést stejný EQR kód se stejnými informacemi.

Ke správě a přeposílání EQR zdravotních dotazníků slouží 3 tlačítka akce Nový účet, Aktualizovat/Duplikát a Zaslat jiné osobě

Nový účet: Touto volbou se dostanete ke kroku, kde budete vyplňovat svůj „EQR zdravotní dotazník“ na základě kterého budou zhotoveny produkty EQR. Na všech vybraných produktech bude vyhotoven stejný EQR kód, ID a PIN. Také vám bude vytvořená EQR Karta, která slouží pro vedení podrobné zdravotní dokumentace uživatele.

Aktualizovat/Duplikát: Volbou této akce můžete aktualizovat údaje ve vaší EQR Kartě a EQR kódu, pokud již nejsou aktuální, nebo je možno dokoupit nové produkty s nezměněnými informacemi. Pro tuto volbu je nutné již být uživatelem EQR System a zadat vaše jedinečné přístupové údaje ID a PIN a HESLO kterým se přihlašujete do uživatelské části EQR Karty..

Zaslat jiné osobě: V této volbě můžete zaslat vybrané produkty požadované osobě. V případě že jste objednal/a produkty pro více osob. Zvolené produkty (označené pomocí check boxu) je možné poslat jiné osobě vyplněním její emailové adresy ve druhém kroku dotazníku. Tato osoba pak obdrží vámi zvolené produkty ke kterým získá oprávnění na vyplnění EQR zdravotního dotazníku. (Pozn. Tato osoba již nemá oprávnění posílat produkty třetím osobám.)

Krok 2: Obsah EQR, Osobní/zdravotní informace

Krok 2 je velice důležitý a každý uživatel by měl jeho vyplňování věnovat maximální pozornost. Informace vyplněné v tomto kroku budou zakódovány do QR kódu a následně tisknuty/gravírovány na produkty EQR System. Následná oprava po té, co budou výrobky zhotoveny nebude možná (vyjma zakoupení nových produktů a aktualizování informací). Tyto základní a nejdůležitější informace budou přístupné i v offline režimu každému, kdo bude mít přístup k EQR uživatele a bude disponovat čtečkou QR kódů. Doporučujeme si tento EQR Zdravotní dotazník vytisknout a probrat jej s vašimi lékaři. Informace vyplňujte s ohledem na trvalost a závažnost, méně závažné či krátce trvající choroby/léky apod. vyplňujte do EQR Karty. Do tohoto dotazníku by měl uživatel vyplňovat opravdu ty nejzávažnější informace trvalého charakteru (Př.: diabetes, epilepsie, onkologická onemocnění, slepota, hluchota apod.)

Povinné údaje:

Email pro EQR Kartu: Email, který bude využíván pro zasílání informací týkající se uživatelovi EQR Karty (Infomaily, notifikace, upozornění, atp.)

Jméno: Jméno zadávejte bez titulů před jménem a s velkým počátečním písmenem

Příjmení: Příjmení zadávejte bez titulů za jménem a s velkým počátečním písmenem

Národnost: Národnost bude uvedena v mezinárodně uznávaných zkratkách dle normy ISO 3166-1 (Př.: CZ)

Zdravotní pojišťovna: Zdravotní pojišťovnu zadávejte pomocí třímístného číselného identifikátoru (Př.: 211)

Nouzový kontakt (ICE): Nouzový kontakt uvádějte s mezinárodní předvolbou (Př.: +420123456789)

Pohlaví

Datum narození

Nepovinné  údaje:

Závažné nemoci dle MKN10: Zadávejte pouze závažné a trvající nemoci. Do EQR se pak propíší dle mezinárodních zkratek MKN10 (Př.: E10). Pro vyplění nemoci vyplňte do řádku název nemoci, nebo její mezinárodní zkratku. Ze seznamu se vyberou choroby, které se s názvem shodují. Pro zvolení dané nemoci na tuto nemoc klikněte a ta se propíše do řádku. Pokud žádnými nemocemi netrpíte, nevyplňujte. Uvedení těchto zkratek VŽDY konzultujte s vaším lékařem! (Pozn. Lze vyplnit maximálně 4 nemoci. Vybírejte dle důležitosti ty nejzávažnější.)

Pravidelně užívané léky dle ATC: Po kliknutí do řádku se vám zobrazí seznam hlavních skupin léků s jejich mezinárodními zkratkami ATC. Z tohoto seznamu vyberte skupiny důležitých léků, které pravidelně užíváte. Zvolené léky budou zapsány do EQR kódu pouze pomocí mezinárodně uznávané zkratky ATC (Př.: A10). Pokud žádné léky neužíváte, nevyplňujte. Uvedení těchto skupin VŽDY konzultujte s vaším lékařem! (Pozn. Lze vyplnit maximálně 4 skupiny léků. Vybírejte dle důležitosti ty nejdůležitější.)

Závažné alergie: Uvádějte pouze závažné alergie, u kterých hrozí zdravotní komplikace. Tyto alergie uvádějte krátce a výstižně (Př.: Vosí bodnutí / Wasp sting). Pokud žádnými alergiemi netrpíte, nevyplňujte. Alergii je možné uvést dvojjazičně (ČJ/AJ), pokud předpokládáte, že se se svým EQR budete pohybovat v zahraničí. Uvedení těchto alergií VŽDY konzultujte s vaším lékařem!

Krevní skupina: Krevní skupina je zařazena jako nepovnný údaj. Je to z důvodu, že je zjištění krevní skupiny nenáročný úkon a zdravotní pracovníci si tuto informaci musí ověřovat, přesto že ji má uživatel u sebe uvedenou. Jedná se však o užitečnou informaci, kterou doporučujeme vyplnit.

Crosscheck: Crosscheck je univerzální identifikátor uživatele, díky němuž je možná identifikace, že se skutečně jedná o uživatele, kterému patří dané EQR produkty. Jednoduše se jedná o jedinečné místo na těle uživatele (tetování, znaménko, jizva,…) Crosscheck udávejte co nejkratší a nejvýstižnější formou (Př.: Tetování l. předloktí (Tlapka))