V součastné době neexistuje žádný centrální zdravotnický systém, který by všem lékaům z České republiky umožňoval nahlížet do záznamů svých kolegů z jiných pracovišť. Když vezmeme v úvahu fakt, že tomu tak není v rámci ČR, tak je samozřejmé, že neexistuje ani podobný celosvětový systém. Emergency QR System přichází s přelomovou nabídkou, jak u sebe mít vždy a všude zdravotní stav, a to i s možností celosvětového vyžití. Člověk je při nehodě často v šoku, dezorientován, podchlazen či v mdlobách a je obtížné s ním konstruktivně komunikovat. Emergency QR System přichází s funkčním řešením, jak tuto situaci usnadnit. Služba EQR Karta doplňuje celý systém zaměřený na informace o zdravotním stavu uživatele.  Může také sloužit jako jakési vodítko, díky kterému záchranné složky mohou snadno rozpoznat, zda-li je dotyčný orientovaný v čase a prostoru, a jaké obtíže by se u něj v průběhu manipulace mohly vyskytnout.

Co je to EQR Karta?

EQR Karta je virtuální online karta uživatele a je nedílnou součástí Emergency QR System. Slouží ke stejným účelům, jako například složka u lékaře, jen s tím rozdílem, že má uživatel editaci položek pod svoji kontrolou, a pokud uživatel dovolí, je přístupna jakémukoli doktorovi na jakémkoli pracovišti kdekoli a kdykoli na světě. EQR Karta je generována s následujícími údaji:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Závažné onemocnění dle ICD-10/MKN-10
 • Pravidelně užívané léky dle ATC
 • Závažné alergie
 • Národnost
 • Pojišťovna
 • Pohlaví
 • Crosscheck (což je nějaké jedinečné místo, díky kterému lze uživatele identifikovat.
 • Nouzový kontakt

V rozšířeném nastavení je možné vyplnit bližší informace o uživateli, jeho zdravotním stavu či anamnéze. Nechybí možnost nastavení oprávnění (zda informace budou dostupné pouze majiteli EQR Karty či každému). Zpřístupněním údajů můžete pomoci i záchranářům a složkám IZS.

EQR Card

Jak EQR Kartu získat?

Přístup do své vlastní EQR Karty uživatel obdrží prostřednictvím mailu po objednání a provedení platby jednoho či více hlavních produktů EQR System. Po vyplnění osobních a zdravotních údajů do EQR Zdravotního dotazníku, který uživatel obdrží do emailové schránky, generujeme každému uživateli jeho unikátní přístupové údaje (ID, PIN, HESLO pro první přihlášení a EQR Kartu). Přístupové údaje uživatel obdrží na email dříve, než obdrží fyzicky balíček s produkty Emergency QR System. Prostor mezi objednáním a doručením produktů můžete využít k vyplnění bližších informací do své EQR Karty.  Pro návod, jak nakupovat, klikněte prosím zde.

Jak EQR Kartu obsluhovat?

V emailu, kde uživatele informujeme o vytvoření EQR Karty, obdržíte také unikátní ID, PIN a HESLO, které slouží pouze pro první vstup. Po kliknutí na odkaz https://karta.eqr-system.cz/ se vám otevře úvodní stránka EQR Karty. Po prvním přihlášení vás systém vyzve ke změně hesla. Toto heslo si uživatel musí dobře zapamatovat, protože se díky němu bude nadále přihlašovat do uživatelské sekce EQR Karty, kde může provádět úpravy. Platnost EQR Karty je nutné každých 6 měsíců obnovovat pomocí SMS. Je to tak informace pro záchranáře, že udržujete své informace aktuální a mohou se na ně do značné míry spolehnout.

Části EQR Karty

Uživatelská část : Zadnáním na https://karta.eqr-system.cz/ ID + HESLO, které jste si zvolili (pokud se nejedná o první přihlášení). Slouží pro editaci a přidávání položek, nebo vlastní orientaci ve svých záznamech. Zobrazí se všechny záznamy, které uživatel do EQR Karty zapsal.

Náhledová část: Zadnáním na https://karta.eqr-system.cz/ ID + PIN, které jsou vždy uvedeny na spodním okraji všech hlavních produktů EQR a jsou pro každého uživatele jedinečné. Slouží k náhledu a orientaci ve zdravotním stavu. Tato část je určena záchranným složkám, pečovatelským službám, zdravotníkům, asistentům či rodinným příslušníkům. Zobrazí se pouze ty záznamy, u kterých uživatel zvolil možnost „Viditelný v náhledové části“

 Záznamy v EQR kartě jdou neomezeně filtrovat a neomezeně vyhledávat.

Jak EQR Kartu aktualizovat?

Platnost EQR Karty od zakoupení některého z produktů obsahující Emergency QR je 6 měsíců. Po najetí na symbol zvonečku v EQR Kartě zjistíte jak dlouho bude vaše EQR Karta ještě aktivní a kdy jste provedli poslední změnu. Po dobu, kdy je EQR Karta v aktivním stavu, je možno dělat jakékoli uživatelské úpravy, připisovat, či měnit uvedené informace, přidávat či odebírat léky, lékaře, alergie, očkování a tak podobně. Po uplynutí doby 6 měsíců od poslední úpravy se v kartě objeví nápis „UPOZORNĚNÍ“ a je přítomna žlutá lišta v horní části obrazovky, což je jasná informace, že nebyly záznamy editovány déle jak 6 měsíců a nemusí tak být aktuální. Náhledová i uživatelská část bude stále k dispozici, nebude však možno provádět uživatelské změny. Toto je informace pro zdravotnické i nezdravotnické organizace, aby se uvedenými informacemi neřídily. Pro autorizaci a možnost provádění úprav v EQR Kartě jednoduše zašlete SMS dle instrukcí. Zaslat autorizační SMS a prodloužit tak platnost účtu o dalších 6 měsíců lze v období deset dnů před koncem platnosti účtu. Jak zaslat aktualizační SMS a jak verifikovat telefonní číslo je vysvětleno nakonci této stránky s nadpisem „Jak poslat autorizační SMS?“, pro přesměrování klikněte sem.

 

 

Jak v EQR Kartě přidávat záznamy / provádět úpravy?

EQR Karta je rozdělena do 8 sekcí (Profil, Anamnéza, Diagnóza, Alergie, Léky, Očkování, Lékaři a Infosekce). V uživatelské části jsou na nejdůležitějších místech vyobrazeny otazníčky, které uživateli po najetí zobrazí nápovědu, která se daného místa týká. Doporučujeme EQR Kartu vyplňovat v následujícím pořadí:

 1. Lékaři
 2. léky
 3. alergie
 4. dále dle vlastního uvážení

Úprava v tomto pořadí je doporučována z důvodu provázání lékařů s léky a ty zase s alergiemi, či nemocemi. Jednoduše řečeno, na to abyste mohli přiřadit k léku lékaře, který vám jej předepsal, musíte mít nejprve uložen lékařuv profil. To samé platí u léků, které berete na určité nemoci a tak podobně. Záznamy přídáte kliknutím na tlačítko „+Přidat“. Úpravy záznamů pak provádíte kliknutím na symbol tužky vpravo v řádku daného záznamu.

Profil

EQR Karta je generována se základními osobními údaji, které uživatel vyplní do EQR Zdravotního dotazníku. Tento dotazník uživatel obdrží do emailové schránky po utvoření a zaplacení objednávky. Uvedené informace uživatelem se propisují do sekce „Profil“. Vzhledem k tomu, že je nezbytné zachovat shodné informace, jak v produktech EQR, které uživatel nosí při sobě, tak v EQR Kartě, není možné však všechny tyto údaje editovat. V případě, že se u uživatele změní důležitá část zdravotního stavu, je možné úpravu v EQR Kartě provést pouze přes aktualizaci a zakoupení nových aktuálních EQR produktů. Pro návod, jak aktualizovat EQR produkty a tím součastně EQR Kartu, klikněte prosím zde. Změna údajů v EQR Kartě, které jsou podmíněny koupí nových aktualizovaných produktů se týká:

 • Závažné onemocnění dle ICD-10/MKN-10
 • Pravidelně užívané léky dle ATC
 • Závažné alergie
 • Nouzový kontakt
 • Crosscheck
 • Národnost
 • Pojišťovna
 • Krevní skupina
 • Pohlaví

Ostatní položky je možné libovolně měnit, či mazat kliknutím na tlačítko „Upravit“. V případě, že se uživateli změní zdravotní stav do 6ti měsíců od zaplacení objednávky, poskytujeme na výrobu nových aktualizovaných EQR produktů slevu 20% (Nezapomeňte si o slevu zažádat!).

Anamnéza

Anamnéza je sekce, kde jsou 4 jednoduché textové bloky (Osobní anamnéza, Rodinná anamnéza, Pracovně-sociální anamnéza a návyky). Dle nápovědy vyplňte do příslušného textového bloku  informace, které se týkají daného tématu. Anamnézu vždy vyplňujte krátce a bodově. (Poznámka: mobilní telefony nepodporují možnost úprav textových bloků v EQR Kartě. Pro editace těchto textových bloků navštivte počítač.)

Diagnóza

V této sekci je dále prostor doplnit i ostatní uživatelovy současné či prodělané choroby, komplikace, nebo operace. Zadáním názvu choroby se zároveň automaticky uvede mezinárodně uznávaná zkratka dané nemoci. Pomocí těchto kódů mohou nemoc identifikovat všichni lékaři na celém světe, kteří respektují Světovou Zdravotnickou Organizaci WHO (World Health Organization). Uváděné zkratky vždy konzultujte se svým lékařem, aby omylem nedošlo k neúmyslné záměně, nebo chybnému uvedení diagnózy.

Pokud je u uživatele nemoc či choroba stále aktivní, uživatel by neměl zapomenout uvést „Datum zjištění diagnózy“. Pokud je choroba již prodělaná a bez komplikací, je nezbytné zvolit možnost, že choroba již aktivní není a uvést datum „odeznění příznaků“. Po volbě, že nemoc již není aktivní daný záznam „zešedivý“ a tak budou výrazné jen aktuální záznamy.

V případech, kdy uživatel disponuje lékařskými zprávami, je vhodné tyto zprávy přiložit k danému záznamu. Z důvodu přehlednosti je nutné všechny lékařské zprávy týkající se jedné choroby vložit do jednoho souboru (například Word, LibreOffice a podobně)  a scany seřadit nejlépe od nejstarší po nemladší data).

Alergie

V této sekci je dále prostor doplnit i ostatní uživatelovy současné či prodělané alergie a popsat míru přecitlivění na daný alergen. Popsat, jak postupovat v případě alergické reakce či anafylaxe, kde máte připravený lék a způsoby jeho podání. Pokud alergie stále trvá, zadejte pouze datum „Indikováno od“ a políčko „Odeznění příznaků“ nechcte nevyplněné. Záznamy je vhodné zadávat dvojjazyčně (ČJ / AJ), to je obzvláště vhodné, pokud očekáváte, že se se svým EQR budete pohybovat v zahraničí.

Léky

V této sekci je dále prostor doplnit i ostatní užívané léky napříč minulostí. Doporučujeme uvádět také zkratku ATC z důvodu, že kódům ATC skupin rozumí všichni lékaři na světě, kteří respektují Světovou zdravotnickou organizaci pro metodologii statistiky léčiv WHO (World Health Organization Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology). Uvádění ATC skupin konzultujte se svým lékařem.

Pro vaši orientaci je také možnost přidávat příbalové informace, které mohou jak vám, tak ostatnmím pomoci zorientovat se v daném léku.

Očkování

V sekci „Očkování“ si uživatel může uvést veškeré očkování, které minulosti prodělal a uvést data přeočkování. Vhodné je také uvést „Číslo šarže“, kdyby vakcína byla vadná. Do položky „Poznámky“ je dobré uvést, zda-li očkování doprovázela nějaká nevolnost či komplikace.

Lékaři

Sekce „Lékaři“ je velice důležitá sekce a měli by jí uživatelé věnovat stejnou pozornost jako ostatním sekcím. Vzhledem k tomu, že v součastné době neexistuje žádný jednotný zdravotní systém, tak ani lékaři nemohou nahlédnout do záznamů, které provedli jejich kolegové na jiných pracovištích. Z toho důvodu jsou lékaři často odkázáni na informace, které jim (často zmatený, nebo pacient v šoku) sdělí. V této chvíli je užitečné, aby lékaři měli seznam svých kolegů, u kterých se uživatel léčí aby se měli na koho obrátit ohledně doplňujících informací, nebo ověření správnosti údajů.

Pro vlastní potřebu si uživatel může vyplnit také ordinační hodiny, aby měl všechny informace na jednom místě.

 

Infosekce

V případech, kdy potřebuje něco sdělit například příbuzným, pečovatelské službě, nebo zdravotnici na škole v přírodě, je tu od toho infosekce. Můžete ji využít dle libosti a vkládat sem záznamy, které se do jiné sekce kvůli svému charakteru nehodily. Díky položce „adresát“ je tu možné jmenovitě vkládat soubory a komu jsou záznamy určeny. Díky této sekci můžete pečovatele, zdravotníky, učitele seznámit s návody na použití jednotlivých zařízení, kterými uživatel disponuje (adrenalinové pero, glukometr a tak podobně) také je tu připravený info textový blok, kam je možné v krátkosti dle libosti vypsat informace,které potřebuji sdělit.

Modelová situace / Modelová uživatelka

Pro jasnou a názornou ukázku správně vyplněné EQR Karty, prosím, navštivte naší modelovou uživatelku Janu Novákovou. Klikněte na odkaz https://karta.eqr-system.cz/login a do obou políček (ID a PIN) zadejte 123456789. Můžete se inspirovat, jak by svědomitě vyplněná EQR Karta měla správně vypadat.

Jak poslat aktivační SMS

Informace k zaslání aktivační SMS budou brzy doplněny.

 

Důvod 6ti měsíční omezené platnosti účtu je informace, že svoji EQR Kartu uživatel stále spravuje a udržuje ji aktuální, proto při každé aktualizaci EQR Karty nezapomeňte zkontrolovat všechny vaše údaje a opravit případné neaktuální informace. Úpravu EQR Karty doporučujeme provádět při každé biť jen drobné změně v uvedených údajích.

Cena SMS je 20Kč vč. DPH.

Co mám dělat když jsem zapomněl heslo?

 1. Navštivte stránku https://karta.eqr-system.cz/
 2. klikněte na „Nepamatuji si heslo
 3. Vyplňte „ID EQR Karty“ a „E-mailová schránka uvedená v EQR zdravotním dotazníku
 4. Zaškrtněte ověřovací pole „Nejsem robot
 5. do uvedené schránky vám přijde mail ve kterém kliknete na odkaz a dále postupujte dle pokynů.

Jak provést blokaci EQR Karty?

Blokaci účtu uživatel provede za předpokladu že mu byla ukradena nějaká věc, která nese produkty s EQR kódy, aby nedošlo k zneužití informací uvedených v EQR Kartě. V případě, že provedete blokaci účtu, je tato akce nevratná! Po blokaci dojde k následujícím zěnám:

– Náhledová část (ID + PIN) Vaší EQR Karty bude ZNEPŘÍSTUPNĚNA.

– Uživatelská část (ID + heslo) bude přístupné.

Pro opětovnou aktivaci účtu je nutné kontaktovat podporu na info@eqr-system.cz a zakoupit nové produkty EQR s novým PIN číslem (ID zůstává stejné a uvedené údaje v EQR Kartě zůstanou nezměněny.)

Postup zablokování EQR Karty:

 1. Přihlásíte se do uživatelské části vaší EQR Karty pomocí ID a vámi zvoleného hesla
 2. Kliknete na zmenšeninu profilového obrázku se jméneme v pravé horní části.
 3. Z nabídky vyberte „Zablokovat účet
 4. do pole napište velkými písmeny ZABLOKOVAT a klikněte na tlačítko „Zablokovat
 5. Aktivace EQR Karty je možná pouze po kontaktování zákaznické podpory, která vám vygeneruje nový PIN (ID vám zůstává stejné). Poté je nutné objednat nové EQR produkty s aktualizovaným PIN. To učiníte zaškrtnutím „Aktualizovat/Duplikát“ v EQR Zdravotním dotazníku. Pro více informací jak aktualizovat / vydat duplikát klikněte zde.