V této sekci naleznete nejčastější otázky týkající se Emergency QR System. Po kliknutí na požadovanou otázku se vám zobrazí odpověď.

• Emergency QR System (EQR System) je systém umožňující mít své základní a zdravotní údaje nepřetržitě u sebe a mít nad správou zdravotní dokumentace dokonalý přehled.  EQR System se skládá z dvou úrovní. Tou první jsou produkty nesoucí zakódovaný zdravotní stav a údaje o uživateli do známého QR kódu (čímž se z něj stává EQR kód), které jsou přístupny vždy a všude, i bez přístupu na internet a kýmkoli kdo má v mobilním telefonu čtečku QR kódů. Druhou úroveň tvoří online karta pacienta tzv. EQR Karta, ve které si pomocí webové aplikace můžete vést veškerou svoji zdravotní historii vč. lékařských zpráv, očkování apod. Nádhled do EQR Karty můžete poskytnout např. lékaři či pečovatelské službě po předložení dvou jedinečných kódů ID a PIN. Pro více informaci klikněte zde.

• EQR Karta je služba provázaná s produkty společnosti Emergency QR System s.r.o. Jediný způsob, jak lze získat přístup do vlastní EQR Karty, kde můžete pohodlně a přehledně spravovat svoji zdravotní historii, je zakoupit jeden, či více hlavních produktů obsahující EQR kód. EQR Karta je generována v ceně produktů a to včetně dvou devítimístných jedinečných kódů ID a PIN, které slouží ke vstupu do náhledové části do uživatelovi EQR Karty bez možnosti editace.

• Ne, společnost Emergency QR System s.r.o. se rozhodla jít cestou, která umožní téměř komukoli dbát o své zdraví a svědomitě pečovat o své záznamy. Tudíž se ze služeb Emergency QR System stává „jednorázová“ investice, která vám umožní využívat služeb až do té doby, dokud se uživateli nezmění zdravotní stav a bude potřebovat vydat nové produkty EQR s aktualizovanými informacemi. I tak poskytujeme slevu 20% na aktualizované produkty pokud se uživateli změní jakýkoli z uvedených informací do 6-ti měsíců od zakoupení předchozích produktů. Jediný pravidelný poplatek ve vztahu ke službám EQR System je zasílání autorizační SMS, která umožňuje využívání služeb EQR Karta. Tato SMS má platnost 6 měsíců, cena je dostupná dle aktuálního ceníku a slouží k tomu, aby bylo na první pohled zřejmé, zda – li uživatel svoji EQR Kartu pravidelně spravuje a udržuje aktuální. V případě neaktuálního účtu tak mají záchranáři jasnou informaci, že uvedené údaje nebyly 6 měsíců editovány, a tudíž se na ně nemohou plně spolehnout.

• Obsah svého EQR obsahující informace o osobě a zdravotním stavu uživatel je umožněno vyplnit až po ukončení objednávky. Po zaplacení uživatel obdrží do emailové schránky, kterou vyplnil při registraci, tzv. EQR zdravotní dotazník, kde je každý krok podrobně vysvětlen. Vyplněním tohoto dotazníku dostáváme podklady pro výrobu produktů a založení EQR Karty, jejíž přístup bude uživateli umožněn ještě dříve, než obdrží samotné produkty. Uživatel tak získá čas na vyplnění záznamů do EQR Karty a po obdržení produktů může využívat jejich potenciál naplno již ode dne obdržení zásilky.

• Pokud máte jakékoli dotazy týkající se objednávek, plateb, produktů či vyplňování EQR Zdravotního dotazníku, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím e-mailové schránky info@eqr-system.cz, nebo Skype chatu, do kterého je možné se přihlásit po kliknutí na symbol „bubliny“ v pravém dolním rohu.

• V ideálním případě by bylo nejlepší, aby k takovým chybám nedocházelo. Přesto, že odhalíte překlep, či nesprávnou informaci kontaktujte nás co nejdříve na info@eqr-system.cz, pokud výrobky nebyly ještě zadány do výroby, lze EQR zdravotní dotazník zrušit a zaslat ještě jednou. Vy tak můžete celý proces vyplnění EQR zdravotního dotazníku zopakovat. Pokud uživatel obdrží produtky s chybou, ke které došlo chybou na straně uživatele, obraťte se na podporu info@eqr-system.cz, téměř jakýkoli problém je řešitelný a probereme individuální podmínky týkající se výroby nových produktů.

• Krevní skupina není povinná položka v EQR zdravotním dotazníku, který uživatel obdrží do emailové schránky po dokončení objednávky. Je to z důvodu, že si zdravotní pracovníci v případě potřeby provádějí testy na krevní skupinu sami, protože se jedná o krátkou a nenáročnou proceduru a tuto informaci je nezbytné si ověřit. V případě však, že potřebujete vaši krevní skupinu přesto zjistit, je nejjednoduší se na ni zeptat při odběrech krve, kde vám tuto informaci poskytnou.

• Zkratka ICD-10 / MKN-10 je jedno a totéž. Rozdíl je pouze v jazyce, ze kterého je zkratka tvořena ICD-10 je tvořena z anglického (International Classification of Diseases 10th Revision) a zkratka MKN-10 je tvořena z českého (Mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize). Znamenají však totéž a kódům nemocí tak rozumí všichni lékaři na světě, kteří respektují Světovou zdravotnickou organizaci WHO (World Health Organization). Aby byla zajištěna možnost mezinárodního využití služeb Emergency QR System, na produktech EQR je uvedena zkratka z anglického jazyka „ICD-10“.

• ICD-10/MKN-10 kódy je nutné do EQR zdravotního dotazníku vyplnit tak, aby byly uvedeny pouze závažné nemoci pokud možno trvalého charakteru, a to z důvodu aby uživatel nebyl nucen často aktualizovat produkty nesoucí EQR kód kvůli méně vážným, nebo často měnícím se chorobám. Pro uvedení ostatních chorob a komplikací doporučujeme využít EQR Kartu, která je vytvořena po zakoupení některého z hlavních produktů EQR (vytvoření EQR Karty je v ceně produktu). Upozorňujeme, že uvádění kódů dle MKN-10 do EQR vždy proberte s vaším lékařem.

• Zkratka ATC (Anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace) se používá k určení a kategorizaci léčiv (léku).  Díky mezinárodně uznávaným kódům lze do EQR uvést kód/y hlavních ATC skupin/y, které určují hlavní terapeutickou skupinu leků (seznam se skládá z 87 skupin). Kódům ATC skupin rozumí všichni lékaři na světě, kteří respektují Světovou zdravotnickou organizaci pro metodologii statistiky léčiv WHO (World Health Organization Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology).

• Skupiny léčiv dle ATC je důležité uvádět s ohledem na důležitost a trvalost užívání léků, a to z důvodu aby uživatel nebyl nucen často aktualizovat produkty nesoucí EQR kód kvůli méně vážným lékům. Bližší informace s bližším určením ATC skupin, názvem a sílou léčiva uveďte do své EQR Karty, která je vytvořena po zakoupení některého z hlavních produktů EQR (vytvoření EQR Karty je v ceně produktu). Uvádění ATC kódů vždy konzultujte s vaším lékařem.

• Crosscheck je poznávací znamení, díky kterému zachránci určí, zda nalezený EQR opravdu patří dané osobě, která jej měla při sobě (místo, které potvrdí, že vy a EQR patříte k sobě (např. znaménko, jizva, tetování atp.). Crosscheck doporučujeme uvádět v co nejkratší a nejvýstižnější formě

• Skutečně jsou v EQR Kartě položky, které nejdou změnit běžně jako ostatní údaje. Jedná se o nejdůležitější položky v sekci „Profil“ a jediná možnost, jak tyto údaje změnit, je zakoupit nové produkty, u nichž v EQR zdravotním dotazníku zaškrtnete políčko „Aktualizovat“. Je to z důvodu, aby byly informace v EQR kódech a EQR Kartě shodné a uživatel nepoužíval neaktuální informace v EQR kódech. Takto je zajištěno, že EQR kód i EQR Karta ponese vždy aktuální a shodné informace. V případě, že se uživateli během 6-ti měsíců od zakoupení produktů EQR změní zdravotní stav tak, že bude potřebovat informace aktualizovat, nabízíme vždy slevu 20% na aktualizované produkty. O slevu je nutné si zažádat! Pro bližší informace jak obsluhovat EQR Kartu, klikněte zde.

• Doporučujeme dbát zvýšené opatrnosti na produkty EQR. Pokud se však stane, že uživatel ztratí nějaký z hlavních produktů Emergency QR System, může jednoduše zablokovat svoji EQR Kartu po přihlášení do uživatelské části. Návod jak zablokovat EQR Kartu je zde v odstavci „Postup zablokování EQR Karty“.

• Samozřejmě. Vzhledem k tomu, že jsme na vývoji Emergency QR System spolupracovali s mnoha členy složek IZS, tak základní povědomí o službáh EQR již existuje. Také jsme rozeslali informativní dopisy s přiloženým návodem do služeben Záchranné služby, Policie ČR, Hasičských záchranných sborů, sobrů dobrovolných hasičů, Armády ČR, Aktivních záloh AČR, Horských služeb, Informační a strážní služby Šumava, Vzdělávacích zařízeních ve všech krajích v rámci celé ČR. Každým dnem také pracujeme na edukaci a zaškolování organizací, se kterými se nám podaří navázat kontakt. Nicméně je důležité brát v úvahu, že je Emergency QR System poměrně mladý projekt, a tak povědomí o tomto systému nemá každý. Z tohoto důvodu je vhodné o EQR informovat své blízké, kamarády a lékaře a aktivně služby EQR využívat. Pomůžete tak s rozšířením povědomí o tomto jedinečném systému a pomůžete tak nejen sobě, ale i všem uživatelům Emergency QR System.

• Ochranu vašich údajů nebereme na lehkou váhu. Jsme registrováni na Úřadě pro ochranu osobních údajů pod číslem spisu: 00071607 / 001 a veškeré informace jsou uchovávány na zabezpečených serverech s šifrovaným spojením pomocí SSL certifikátu kryptovaným 256-bit technologií. Citlivé údaje (jako je zdravotní stav atp.) potřebné k výrobě EQR produktů předáváme našim dodavatelům, kteří zajišťují výrobu prostřednictvím prověřených datových nosičů, nikoli elektronickou poštou, tudíž nevzniká téměř žádná datová stopa, jaké informace a kudy putovaly. S každým subjektem, který se podílí na chodu Emergency QR System, máme uzavřené smlouvy o mlčenlivosti, která je váže nevynášet žádné informace plynoucí ze služeb pro nás vykonávaných. Pro více informací týkající ochrany osobních a citlivých údajů klikněte zde.