Týdeník Policie za dobu svého působení udělal obrovský kus práce. Ať už jsou to aktuální informace z dění v České republice, nebo příběhy hrdinů z IZS (integrovaného záchranného systému), ve všech případech Týdeník Policie informuje pohotově a objektivně. Redakce týdeníku si vytyčila za cíl ukazovat členy IZS v trochu jiném světle, než ve kterém jsou mnohdykrát vnímáni. Nebojí se tyto novodobé hrdiny ocenit a seznámit nás s jejich prací, kterou pro nás všechy dnes a denně dělají. Jsme hrdí, že se Týdeník Policie stal partnerem Emergency QR System a pevně věříme, že spolu budeme tvořit tým, který Vás udrží informované.

http://tydenikpolicie.cz/
https://www.facebook.com/tydenikpolicie/?fref=ts

Je nám velikou ctí, že jsme se mohli stát partnery tak uznávané organizace s mezinárodní působností, jakou je EWTO (Evropská WingTsun asociace). Za pomoci Sifu Jiřího Schwertnera se nám podařil sestavit výukový program, který se zaměřuje na krizovou komunikaci a sebeobranu pro záchranné složky. Společnost Emergency QR System s.r.o. ve spolupráci s Jiřím Schwertnerem bude v pravidelných intervalech pořádat tyto kurzy. Ty budou vždy koncipovány tak, aby pro účastníky byly užitečné a použitelné pro běžnou praxi ve službě.

Dovolte nám, představit Sifu Jiřího Schwertnera, profesionálního trenéra a svědomitého učitele.

Jiří Schwertnwr je hlavní trenér a vedoucí školy Praha 6 – Dejvice, vedoucí škol Praha – Suchdol a Cheb. 3. HG (Higher Grade) WingTsun, 10. Stupeň Escrima, Trenér III, držitel akreditace MŠMT pro výuku sebeobrany.

Bojová umění studuje od roku 1992. Věnoval se systémům Judo a Shaolin Kempo. WingTsun cvičí od roku 1998. Svoji školu začal vést v roce 2001 na Suchdole ještě při studiu VŠ. Po skončení studia se již začal věnovat výuce WingTsun na plný úvazek a rozšířil výuku i do Dejvic.

Ve své škole v pražských Dejvicích vede osobně tréninky WingTsun pro začátečníky i pokročilé a tréninky zbraňového systému Escrima. Spolu se svými asistenty i tréninky pro děti a juniory. Pravidelně pořádá i kurzy sebeobrany pro ženy, kurzy sebeobrany a boje s nožem a kurzy praktického využití teleskopického obušku. Vždy jeden víkend v měsíci pořádá dvoudenní tématický seminář, který krom studentů jeho školy navštěvují i žáci z jiných EWTO škol, ale i z jiných bojových umění. Semináře tak často slouží i jako osvěta WingTsun.

Od roku 2002 vede společně se Sifu Romanem Lázenským spolek Prevence šikany a násilí (dříve občanské sdružení), který v rámci stejnojmenného projektu spolupracuje s Městským úřadem Praha 6, základními a středními školami a výchovnými poradci na propagaci výuky sebeobrany pro děti a mládež. Spolek pořádá workshopy a ukázky jak přímo na školách, tak v rámci různých sportovních a kulturních akcí. Organizuje letní tábory s výukou sebeobrany pro děti a soustředění pro juniory.

Externě se věnuje i výuce taktických zásahů pro obecní policii, školení ochranných služeb na použití zbraní a donucovacích prostředků i kurzů krizové komunikace a sebeobrany pro záchranáře.

Aktivně se podílí na vedení a propagaci české větve EWTO. Se svým týmem instruktorů pořádá ukázky i workshopy pro veřejnost.

Zajímá se o verbální i neverbální komunikaci a poznatky využívá i ve své praxi trenéra sebeobrany. Agrese a boje mezi lidmi totiž nejsou ničím jiným, než krizovou komunikací a nedorozuměním. Emoce, které jsou při komunikaci důležité, se snaží využívat i při své další dlouholeté aktivitě – fotografování lidí. Jako portrétní a reportážní fotograf je také autorem většiny zdejších propagačních i dokumentárních fotografií. Spolupracuje i s EWTO centrálou v Německu a fotografuje oficiální semináře a mezinárodní kongresy – www.schwertner.cz

Kromě vyučování svých žáků se aktivně věnuje vlastnímu studiu tradičních i moderních tréninkových metod WingTsun. Každý měsíc navštěvuje semináře, soustředění a malé skupiny pod přímým vedením nejvyšších velmistrů EWTO. Zahraniční soustředění využívá i jako příležitost k cestování, navazování zajímavých kontaktů a výměnu zkušeností. Spolupracuje s našimi kolegy z EWTO v Izraeli a v Alžírsku. U svého Sifu a našeho národního trenéra GM O. Königa studuje především Inner WingTsun a jeho využití do tradičních výukových metod. Inner WingTsun studuje pravidelně i přímo pod vedením nejvyššího představitele a zakladatele EWTO GM. K.R.Kernspechta. Tradiční programy a tréninkové metody pak jezdí studovat za GM Giuseppe Schembrim, který je právě pro tradiční výuku v naší organizaci garantem a nejvyšší autoritou. Pravidelně také navštěvuje víkendové semináře a instruktorské tréninky pod vedením Sifu Lukáše Holuba – koordinátora výuky pro ČR.

Podle čínského moudra „Cvič jednu rodinu, sleduj sto rodin“ se aktivně zajímá i o další bojová umění, navštěvuje semináře mistrů jiných stylů, pořádá přátelská setkání nejen Kung-fu škol. Tyto aktivity mu pomáhají lépe pochopit společné rysy i rozdíly mezi různými styly, školami i učiteli.

Po absolvování gymnázia vystudoval obor fytopatologie na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU v Praze, se zaměřením na genové inženýrství a in-vitro kultury. Poslední roky se také věnuje hobby chovu hroznýšovitých hadů. Terarijní stěny slouží i jako dekorace v odpočinkové části u zázemí dejvické tělocvičny.

http://www.ewto.cz/sifu-jiri-schwertner.html
https://www.facebook.com/WingTsunPraha6Dejvice/?fref=ts

Je nám ctí oznámit, že jsme se stali partnery společnosti EMREX, která se věnuje výcviku a pořádáním odborných kurzů v oblasti první pomoci, TCCC (první pomoc v taktickém prostředí) a sebeobrany. Za pomoci společnosti EMREX můžeme opět efektivněji připravovat odbornou i laickou veřejnost na správnou práci s Emergency QR System. Doporučujeme navštívit některý z kurzů, kde se dozvíte mimo standardního obsahu kurzu také jak a kdy je vhodné EQR použít a kdy situace vyžaduje použití EQR System vynechat.

EMREX

Společnost EMREX vznikla především za účelem předávání zkušeností vlastním kolegům z řad ozbrojených složek – ze základních útvarů, protože ne každému se dostane adekvátního výcviku. Současně vzhledem k dnešnímu světovému dění a zhoršující se bezpečnostní situaci považujeme za důležité, aby některé základní postupy znali i další lidé z řad civilistů. Ti jsou v dnešní době výrazně více ohrožení, než-li tomu bylo dříve. Z naší bezpečnostní praxe víme, že pro běžné civilní jedince je velmi složité správně reagovat při stresových situacích, což se jim, a nebo lidem v jejich okolí, může stát osudným. Naopak správnou reakcí mohou být zachráněny lidské životy a zajištěna jejich bezpečnost. Z toho důvodu se společnost EMREX také věnuje výcviku civilní sféry.

Název EMREX je zkratka charakterizující naší činnost. Vychází z pojmů EMERGENCY – RESPONSE – EXPERIENCE. Tedy „pohotovost – reakce – zkušenost“ – zkušenost získaná reakcí na tísňové situace. Naši instruktoři mají několikaleté zkušenosti z tísňových výjezdů při reakcích na tísňová volání a při hlídkové činnosti. Současně se instruktoři pravidelně účastní domácích i zahraničních výcviků a kurzů. Výcviku první pomoci a taktických postupů se naši instruktoři věnují několik let, a to zejména u Policie ČR, Městských policií, Celní správy ČR, ale také z řad civilních nadšenců se zájmem o danou problematiku.